SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıcak ve soğuk su boruları , buhar kazanları ve buna bağlı hatlardaki ISOLLAT ile yapılan izolasyonlarda akışkan sıvı kaçağı problemini hızlı ve kolay bir şekilde nasıl çözebiliriz ?
Tesisatlarda, klasik izolasyon(izocam ve diğer) malzemesi ile yapılan yalıtımlarda oluşan akışkan sıvı kaçaklarının tespiti çok zor olmaktadır.Kaçak sıvı, galvaniz kaplama ile boru arasında arasında ilerleyip, galvaniz kaplamanın ek yerlerindeki bir çok noktadan aktığı için sorunlu yerin tespiti çok zor olmaktadır. Tespit edilene kadar bir çok galvaniz kaplama ve izolasyon malzemesi sökülmekte olup, arıza bulunup tamir edildikten sonra eski haline getirilmesi için profesyonel destek gerekmektedir.Ayrıca kaçak su, tesisat borusunda ve galvaniz kaplamada korozyona sebep olarak kısa zamanda çürümeye ve tesisatın ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır. Bunun dışında kaçak suyun büyük bir kısmını , mevcut izolasyon malzemesi emerek izolasyon özelliğini kaybetmekte ve normalde yüksek olan ısı iletim katsayısını 4-5 daha artırmaktadır.Islak halde olan bu klasik izolasyon malzemesi uzun zaman sonra kurumuş olsa bile malzemede fiziksel bozulmalar(içine doğru çekme,dağılma ve diğer) oluştuğundan boru ile teması her yüzeyde aynı olmaz ve boruda ısı köprüleri oluşmaya başlar. ISOLLAT EFEKTIF ile yapılan uygulamalarda ise; bu sorunların hiç biri olmaz. İzolasyon yapılan tesisatlarda galvaniz kaplama gerektirmez. Polimer malzeme borunun yüzeyindeki gözeneklere direk temas ettiğinden borunun su,buhar ve hava ile temasını keserek korozyon yalıtımı sağlar. % 200 elastik bir malzemedir.Tesisatda sıvı kaçağı olma durumunda, kaçak sıvı boru ile yalıtım malzemesinin arasından ilerleyemez. Sıvı kaçağı olan 1-2 cm'lik bir alanda şişme yaparak veya çok basınç varsa sadece o kısımı delerek sıvı dışarı çıkar.Tamiri ise; son derece basittir. Kaçak olan kısım maket bıçağı ile kesilerek açılır ve temizlenir. Mekanik tamir işlemi(kaynak ve diğer) yapıldıktan sonra izolasyonu hasar gören kısım, ISOLLAT malzemesi boya gibi herhangi bir uzman gerektirmeden, herhangi bir personel tarafından boya uygulanır gibi fırça ile uygulanarak tamamlanır.
Enerji Verimliliği Nedir?
Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmiştir. En basit ifade ile "daha az enerji ile aynı faydayı sağlama maliyetine" enerji verimliliği diyoruz.
Neden Enerji Verimliliği ?
İklim değişikliğine neden olan başlıca altı tane seragazı vardır. Bunların içinde en önemlisi CO2 gazıdır ve toplam seragazı miktarı içindeki payı % 80 civarındadır. Diğer sera gazları ise büyüklük sırasına göre Metan (CH4), Azotoksit(N2O), Hidroflorokarbon (HFC), Perflorokarbon (PFC) ve KükürtHekzaFlorid (SF6) olarak sıralanabilir. Yapılan çalışmalar sonucu global olarak yeryüzeyinin ortalama ısısının son yüzyılda 0.6 0C (Avrupa'da ise 1.2 0C) artış gösterdiği gözlenmiştir. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, son 150 yılın en sıcak yılı 1998, en sıcak ikinci yılı ise 2002 olmuştur(WMO, 2002). 1990 yılından 2100 yılına kadar global anlamda yer yüzeyinin ortalama ısı değerinin 1.4 – 5.8 CO artış göstereceği tahmin edilmektedir. Ülke GDP(milyar $) Tüketim(milyonTEP) Enerji yoğunluğu Kişi başınatüketim(TEP/nüfus) Türkiye 190,3 72,5 0,35 1,06 Japonya 5.648 520,7 0,09 4,09 ABD 8.977,9 2.281,5 0,25 7,98 Yunanistan 144,8 28,7 0,20 2,62 OECD 27.880,9 8.970 0,19 4,68 Dünya 34.399,8 10.029 0,29 1,64 NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (2007) SANAYİ % 39 KONUT VE HİZMETLER % 30 ULAŞTIRMA % 21 TARIM % 5 ENERJİ DIŞI % 5
Tiksotropik nedir?
Dururken bir jel gibi, karıştırıldığında viskoz/akmayan bir sıvı gibi davranan maddeleri tanımlar. Dik yüzeylerde akmadan kolaylıkla uygulanabilen kıvamdaki akışkan madde özelliğidir.
Enerji Verimliliği Kanunu ne zaman yayınlanmıştır?
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
TEP nedir?
Ton Eşdeğer Petrol dür. Her enerji biriminin TEP cinsinde karşılığı vardır. Örneğin; 1000 kWh elektrik = 0,086 TEP dir. Çevirim programını sitemizdeki "Enerji Verimliliği Kütüphanesi" bölümümden kullanabilirsiniz.
Endüstriyel işletme nedir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmelerdir.
Enerji verimliliği arttırılması halinde teşvikler var mıdır?
Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları gözönüne alınmak ve 100 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20 karşılanır. Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5(beş) yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500.000 TL(beşyüzbin Türk Lirası) olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.
Çiğ noktası sıcaklığı nedir?
Hava içinde bulunan su buharının yoğuştuğu sıcaklıktır.
Binalar ısı yalıtımının önemi nedir?
• Tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %34'ünün konutlarda tüketildiği, • Isı yalıtımı ile ilgili yönetmelik ve kurallara neredeyse yarı yarıya uyulmadığı, • Kişi başına yalıtım malzemesi tüketimi sıralamasında Türkiye'nin en altlarda olduğu dikkate alınırsa, bina yalıtımı konusunda, yapılacak çok şey olduğu ortaya çıkmaktadır. Binalarda ısı yalıtımı önlemleriyle, binanın durumuna bağlı olarak % 20-% 70 ısı tasarrufu sağlanabilmektedir. Isı tasarrufu, yakıt ve para tasarrufu demektir. Binalarda yalıtım yapmakla, tesisat ilk yatırım giderlerinde de azaltma yapılmaktadır. Kazan kapasiteleri düşmekte, odalara yerleştirilecek radyatör miktarları azalmakta, boru çapları düşmektedir. Yalıtıma yapılan yatırım bu nedenlerle kısa zamanda kendini geri ödemekte, daha sonra yıllar boyu tasarruf yapılmaktadır. Aynı binanın yalıtımlı ve yalıtımsız haldeki ısı kayıplarına ilişkin grafik yanda verilmiştir. Yakıta ödenen paranın büyük bir kısmının da ithalat yoluyla yurtdışına gittiği düşünülürse, yalıtım yoluyla yakıt tasarrufu, döviz tasarrufu anlamına da gelmektedir. Binalarda yalıtım yaparken ısının en çok kaçtığı yerlere özel önem vererek, her noktada yalıtım önlemleri alınmalıdır. Isının en çok kaçtığı yerler olan çatı, pencere ve dış duvarların öncelikli olarak yalıtılması önerilmektedir. Isı yalıtımında, bilgilendirme ve eğitim ön planda olmalı ve kullanıcıların özendirilerek, yalıtım malzemesi kullanması sağlanmalıdır. Ancak bunun yanında, yönetmeliklerle de zorlayıcı önlemlerin alınması zorunludur. Binalarda ısı yalıtımının parasal boyutunun yanı sıraiki önemli boyutu daha bulunmaktadır. Daha az yakıt kullanımı nedeniyle daha az baca gazı ve daha az çevre kirliliği oluşmaktadır. Yalıtımla ilgili diğer bir boyut ise ısıl konfor boyutudur. Bu konular ısı yalıtımının üç boyutu başlığında incelenmiştir
Yanmazlık sınıfı nedir ?
Belirli şartlar altında bir yapı malzemesi yangına maruz kaldığında parçalanmak sureti ile yangına karşı gösterdiği davranış, o malzemenin aynı zamanda yangına karşı tepkisini de belirlemektedir. Yapı malzemesinin yangına karşı göstermiş olduğu tepkiye göre yanmazlık sınıfı tespit edilmektedir. Poliüretanlar, tüm organik materyallerin sahip olduğu karakteristik gereği yanıcıdırlar. Uygulamada emniyetli kullanım için hammaddenin içerisine "flame retardant" olarak bilinen yanmazlık sınıfını yükseltici yanmayı geciktirici katkı maddeleri "additives" kullanılması gerekmektedir. Bu katkı maddeleri az miktarda da kullanılsa maliyeti arttırıcı etkileri kaçınılmazdır. Bazı üretici firmalar nihai ürünün "B2 Yanmazlık sınıfını" (DIN 4102 PART I / EN IS0 11925-2' ye göre) sağlayabileceği miktarlarda kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Dolayısıyla uygun formülasyonun sağlanmaması sebebi ile nihai ürün "B3 yanmazlık sınıfına" yani kolay alevlenebilen malzeme özelliğine sahip olmaktadır. Ürün özellikleri akredite olmuş laboratuvarlarda test edilerek belgelenmelidir. Yanmazlık sınıfı akredite laboratuvarlarının yapacağı testler sonucunda A1,A2, B1,B2,B3 ve C olarak tespit edilebilir. A1 ve A2 yanmazlık sınıfları taşyünü,mineral yünler ve cam yünleri için geçerli olan sınıflardır. B sınıfları ise poliüretan plakalar için uygun sınıftır. Yanmazlık sınıfında A kategorisi "Alev Almaz" olarak değerlendirilmektedir. Alev almaz malzemeler ateş kaynağı uzaklaştırılmasa dahi hiçbir şekilde alevi üzerinde yürütmemektedir. B2 sınıfı malzeme "ateşe dayanıklı" olarak değerlendirilir. Alev kaynağı uzaklaştırıldığında malzeme kendiliğinden söner. Kaliteli bir malzemeden üretilmiş olan poliüretan köpük B2 yanmazlık sınıfına dahil olmalıdır. Kullanılan malzeme ile birlikte (sistem olarak) sandviç panel B1 yanmazlık sınıfında olacaktır. B2 yanmazlık sınıfındaki köpükler yanmazlık sınıfları gereği yanma ürünü olarak ortama standartların üzerinde toksik (zehirli) gaz vermeyeceklerdir. Meta Panel poliüretanı (köpük) B2 yanmazlık sınıfına dahil olup, bu özellikleri "Warrington Fire Research" tarafından belgelendirilmiştir. Aldığım Numuneyi Kendim Test Edebilir Miyim? Aldığınız numuneyi kendinizde test edebilirsiniz. Basit bir yöntem ile A1/A2, B2/B3 olup olmadığını anlayabilirsiniz. Elinizdeki numuneye çakmak yada farklı bir alev kaynağını 15 sn süre ile tutun. Daha sonra uzaklaştırın. Malzeme hala yanmaya devam ediyorsa elinizdeki malzemeyi B3 olarak nitelendirebilirsiniz. Eğer alev kaynağını uzaklaştırdıktan sonra malzeme yanmaya devam etmiyorsa, elinizdeki ürün B2 yanmazlık sınıfındadır. Test Metodu DIN 4102 Part I ya da muadili olan EN ISO 11925-2' ye göre yapılmaktadır. Test metodu : Yapı malzemelerinin yangına tepkisine göre yanmazlık sınıflamasını belirlemektir. Yapı malzemeleri direk olarak aleve maruz kaldığındaki alevlenebilirliği ölçülmektedir. Ana uygulama alanı : Yapı malzemelerinin Alman Standardı DIN 4102'ye göre B2 olarak tanımlamak amacı ile kullanılır. Yapı malzemelerinin aleve maruz kaldığındaki alevlenebilirliğini ölçme esasına dayanır. Numune test kabini içerisindeki alev kaynağının önündeki kısma yerleştirilir. Açık alev kaynağı numuneden takribi 1,5 cm uzakta olacak şekilde ayarlanır. 30 sn süre ile yapı malzemesi açık aleve maruz bırakılır. Bu süre sonunda etkilenen kısımın yüksekliği max. 12 cm olması beklenir. Daha fazla yükseklik olması durumunda malzemenin "B3 sınıfı" olarak değerlendirilir. (Bkz.Tablo I EN ISO 11925-2)