MEVZUATLAR
ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ - KURUL KARARI
Resmi Gazete 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Sayı : 28215
KANUNLAR
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215


YÖNETMELİKLER
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Bu yönetmelik, binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, enerji tasarrufu sağlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Binalarda ısı yalıtım yönetmeliği ekleri
İllere göre derece gün bölgeleri
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075
Ekler
Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı:25138


TEBLİĞLER
Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/3)
Resmi Gazete Tarihi:03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28342
Ekler


GENELGELER
2008 Enerji Verimliliği ile İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi(2008–1)
Resmi Gazete Tarihi:--------------- Resmi Gazete Sayısı:--------