ENDÜSTRİYEL(SANAYİ) ENERJİ VE ISI VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI
ENDÜSTRİYEL(SANAYİ) ENERJİ VE ISI VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sanayi, ülkelerin yapısına baglı olmakla birlikte, nihai enerji tüketimi içinde en yüksek paya sahip sektördür. Türk sanayi yapısı da özellikle yüksek enerji tüketen sanayileri içeren bir özellik göstermektedir. Uluslar arası rekabetin arttıgı dünyada, enerji-yogun sanayiler arasında yer alan demir-çelik, diger metal, tas, toprak, çimento sanayi, kagıt sanayi vs. gibi sanayiler ancak enerji etkin üretim süreçlerini kullanarak ayakta kalabilmektedir.

Pek çok ülkede enerji tasarruflarının özellikle sanayi sektöründe yogunlasmasının nedeni, sanayide enerji tasarruf potansiyelinin diger sektörlerden görece daha az bir maliyetle gerçeklestirilebilmesi ve yatırımın yaklasık üç yıl gibi kısa bir sürede kendisini amorti etmesidir.Ayrıca enerji tasarrufu önlemleri genellikle sanayinin modernizasyonu ve rekabet gücünün gelistirilmesinde belirgin bir rol oynamaktadır.

Sanayide enerji verimliliginin arttırılması konusu; enerji güvenligi, rekabet ve çevre kalitesi gibi konulara karsı daha hassas olması, gibi bir çok nedenlerle ülkelerin uzun vadeli hedeflerinin temel tasıdır.

Sanayide enerji verimliligini artırmak amacıyla yapılabilecekler arasında sunlar sıralanabilir:
 • Fırınlarda, sıcak buhar, sıcak su ve kondansat hatlarında etkili ısı yalıtımın saglanması
 • Yüksek verimli buhar kazanları, uygun yakıtı ve yakma sistemlerinin kullanımı
 • Özellikle tekstil sanayinde yüksek verimli klima sistemlerinin kullanımı
 • Fırın atık ısılarının geri kazanımı ve ısıtma veya baska proseslerde kullanımı
 • Tas, toprak, çimento ve cevher kullanan sanayilerde enerji etkin ögütme sistemlerinin kullanımı, transpot sistemlerinin enerji etkin olacak sekilde modifikasyonu sayılabilir.

 • Bunlara ilave olarak sanayide verimlilik kazançlarının elde edilmesi noktasında öncelikli olarak alınabilecek önlemler arasında; Sanayi kuruluslarının enerji muhasebesi ve sayaçlama islerini gelistirmek için gösterdigi çabayla baglantılı olarak daha iyi yönetim, isletme ve bakım pratikleri, Düsük harcama gerektiren ve bir yıldan kısa sürede geri ödemesi tamamlanan kontrol sistemleri ve yalıtım gibi basit yatırımlar, Ekipman yenilemesi, yeni teknolojilerin eklenmesi enerji ikameleri vb. büyük harcama gerektiren yatırımlar sayılabilir.

  SEKTÖRLERE GÖRE ENDÜSTRİYEL ENERJİ VE ISI VERİMLİLİĞİ
  Genel olarak sanayi tesislerinde yüksek verimli motor kullanımı, basınçlı hava sistemlerindeki kaçakların önlenmesi, yakma havasının ısıtılması, kirletilmis akıskandan ısı geri kazanımı, sıcak ve soguk yüzeylerin izolasyonu, bosta çalısma süresinin azaltılması, tesislerde elektrik güç faktörünün düzeltilmesi gibi pek çok tedbir ile enerji tasarrufu saglanabilir. Bunlara ek olarak sanayi sektöründe yüksek enerji kullanım oranı olan bazı alt sektörlerde enerji tasarrufu için alınabilecek baslıca tedbirler arasında sunlar sıralanabilir:

  Demir-çelik: Sinterin sogutulmasında kullanılan havadaki ısının geri kazanımıyla malzemenin ön ısıtılmasının tamamlanması, yüksek fırın soba baca gazının geri kazanımı, yüksek fırın tepe basınç türbini uygulaması vs.

  Çimento: Yanma havası miktar optimizasyonu, zincir tasıma sistemlerinin düzenlenmesi, kaykı ve alkali oranı optimizasyonu, ön ısıtıcı sistem etkinligi, fırında sekonder hava sıcaklıgının arttırılması.

  Cam: Rejeneratörlerde kullanıma uygun tugla türlerinin arastırılması, girdi olarak atık cam kullanan teknolojiler, etkin brülörler, yüzen cam teknolojisinin yaygınlastırılması.

  Tugla-kremit: Tünel-fırın teknolojilerine yönelinmesi, pisirmedeki sogutma havasının kurutmada kullanımı, baca gaz ısısının geri kazanımı, hammadde karısımına katılacak yanıcı maddeler homojen pisirme saglanması.

  Kagıt: Atık agaç kabuklarından enerji elde etme, siyah likör buharlastırmada kademe sayısının azaltılması, kagıt preslemede azami kurulugun saglanması, karsı basınç buhar türbini kullanımını artırılması.

  Gıda: Gıda sanayinde, enerji kaynakları arasında büyük payı olan linyitin payının azaltılması için uygun yerlerde dogalgaz kaynagına geçis imkanlarının arastırılması.

  Yürütülen tüm verimlilik çalısmalarının ülkemizde yavas izlemesinin ardında yatan nedenler ise söyledir:
 • Fiyat degismelerine olan tepkinin yavaslıgı ve mevcut isletmelerin verimli çalıstıgının düsünülmesi

 • Enerji tasarruf yatırımlarının kompleks olusu, önerilen yeni ekipmanlara tam güvenilmemesi, gerekli revizyonlar sebebiyle üretimin aksamasının istenmemesi

 • Sermaye kıtlıgı nedeniyle yeni yatırımlara sınırlı miktarda kaynak ayrılabilmesi

 • Enerji yönetimi konusunda uzman kadroların eksikligi

 •  
  TERMİK SANTRALLERDE TÜRBİN ISI İZOLASYONU
  Termik santrallerdeki buhar türbinlerinin ve buna bağlı buhar giriş ve çıkış boruları, türbin buhar giriş kontrol valfleri, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hat aksamlarının içi boş termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım malzemesiyle kombine(Isollat, iğnelenmiş cam elyafı, seramik elyaf) edilerek yapılan yüksek ısı yalıtım kaplama uygulamasıdır.Türbin yalıtım uygulamalarında yalıtımsız gövde sıcaklığı 535°С'den 45-50°С'ye düşürülmektedir.


  ISOLLAT- EFEKTİF UYGULAMASININ BUHAR TÜRBİN YALITIMLARINDAKİ AVANTAJLARI VE DİĞER KLASİK YALITIM UYGULAMALAR (Yastık Tipi Yalıtım,Mineral Yün Ve Diğer) İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  NOMİNAL İZOLASYON ISI İLETKENLİK KATSAYISI VE KAPLAMA UYGULAMA KALINLIĞI
  Isollat ürününün nominal ısı iletkenliği : 0,002-0,007 W/m °С'dir. Bu değer izolasyon sektöründeki klasik malzemelere göre en az 20-25 kat ısıyı daha az ilettiğini göstermektedir. Çok az olan bu ısı iletkenlik katsayısından dolayı ısollat, buhar turbin, boru ve ilgili ekipmanların çok ince bir kaplama ile yüksek performansta yalıtım yapılmasını sağlar. +535°С olan turbin gövde yalıtımı ISOLLAT – EFEKTIF ile 6-10 cm arasında yapılırken, klasik uygulamalarda(Yastık tipi izolasyon,mineral yün ve diğer) bu kalınlık en az 25-35 cm arasında olmaktadır.Yalıtım çok kalın olduğunda ise; türbin odasına ve çıkış borularının bulunduğu kısımların hemen her yeri izolasyon malzemesi ile dolduğundan teknik personel için acil müdahale geçiş koridorları oluşturulamamaktadır.

  YALITIM KAPLAMASININ PERFORMANS KAYBI OLMADAN SÜREKLİ ÇALIŞMA ÖMRÜ
  Isollat ile +1200°С'ye kadar yapılan uygulamalarda performans kaybı olmadan sabit performansta en az 15 yıl çalışma ömrü vardır. Isollat uygulaması; ısı, nem,UV ışını, su ve diğer fiziksel etkenlerden etkilenmediğinden, nominal ısı iletkenliğini ( 0,002-0,007 W/m °С) uzun yıllar koruyarak çalışma performans ve verimliliğini devam ettirir. Klasik ürünlerle(Yastık tipi izolasyon,mineral yün ve diğer) yapılan yalıtımlarda malzemelerin 5-6 yıl sonra değiştirilmesi gerekmektedir.Uygulama yapıldığı günden itibaren ısı iletkenlik katsayı değeri artarak, sabit çalışma performansı yerine, zaman geçtikçe verimliliği azalan çalışma performansı oluşturur.

  TEK SEFERDE ISI, SES, KOROZYON ve YANGIN KORUMA YALITIMI
  Isollat malzemesi, bir tesisin prosseslerinde farklı malzemeler ile her biri ayrı aşamada yapılan ISI, SES, KOROZYON ve YANGIN KORUMA izolasyonunu tek bir seferde yapar.Isollat-EFEKTIF ,gövdeye katman şekilde boya gibi uygulanarak, en karmaşık şekilli ekipmanların kombine yalıtımını sağlar.Kuruduktan sonra polimer bir yapı oluşturarak %200 elastikiyeti olan esnek ve sağlam bir yapı oluşturur. Uygulama yüzeyinin hava, su ve nem ile temasını keser ve ileri seviye korozyon yalıtımı sağlar. Isollat ile yalıtım uygulaması yapılan ekipmanlar toprak altında veya güneş ışığına (UV ışığına) maruz bırakılacak şekilde açık ortamlarda bırakılabilir. Yastık tipi izolasyon ve diğer klasik yalıtım sistemlerinde korozyon yalıtımı bulunmamaktadır. Ekipman ve boruların gövdeleri nem , su ve diğer etkenlere direk maruz kalmaktadır. Mineral yünü ve galvaniz boru ile yapılan uygulamalarda; mineral yün nemi aldıktan sonra tüm izolasyon verimlilik değerlerini kaybeder ve nemi ekipman gövdesine ileterek zamanla paslanıp, çürümesine sebep olur.

  HEDEFLENEN YALITIM ÜST YÜZEY SICAKLIĞI ve ISI KÖPRÜLERİNİN ENGELLENMESİ
  Isollat-Efektif ile yapılan yüksek ısı yalıtımlarda maksimum verimlilik alınır.Yalıtımı yapılan ekipman ve boruların yalıtım üst tabakası yüzey sıcaklığı +45-55°С aralığında, ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar indirgenir ve bu sıcaklık sabitliği en az 15 yıl sabit kalır. Sıvı seramik yalıtım malzemesi olduğu için yalıtım uygulaması yapıldıktan sonra kurumasıyla beraber esnek ve bütünleşik tek blok halinde polimer bir yapı oluşturur. Isollat-Efektif, yalıtımı yapılan ekipmanın her yüzeyine direk temas ettiği için yalıtım sonrası üst tabaka yüzey ölçümleri her yerde aynı sonucu verir. Bu sayede; ısıtma sistemlerinde büyük bir problem olan ve tesisat ile ekipmanların kullanım ömrünü azaltan ısı köprüleri oluşumuda engellenmektedir. Klasik ürünlerde ise; yastık şeklinde parçalardan gerdirme prensibine dayandırılarak yapıldığı için ek kısımları ısı sızıntıları oluşturur. Ayrıca zamanla gerdirmelerde yüksek ısıdan dolayı gevşemeler oluşmaktadır.Buhar türbininin alt gövdelerinde oluşan yastık tipi yalıtım malzemelerinde sarkmalar oluşmakta ve ısı yalıtım verimliliği önemli ölçüde kaybolmaktadır. Tüm bu olumsuzluklardan dolayı gövde üzerindeki ısı farklılıklar oluşturduğu için ısı köprüleri oluşumuda engellenememektedir . Firmamızın çoğu termik santrallerde yaptığı ölçümlerde, yeni yastık tipi yalıtımı yapılan yerlerde ek kısımlarda ölçülen değerler +80°С ve üzerinde gözükmektedir. Ve yıllara göre bu ölçüm değerleri maalesef artmaktadır.

  TERMİK SANTRALLERDEKİ SİSTEMLERDE REVİZYON İŞLERİ VE YALITIM TAMİR KOLAYLIĞI
  Isollat-Efektif ile yalıtılan sistemlerde tamir işleri(su kaçağı tespiti, kaynak,ekipman sökümü ve diğer) çok kolay bir şekilde teknik personel zorlamadan yapılabilir. Su kaçağı olduğu takdirde su ve diğer sıvı malzemeler yalıtımın iç kısımı içinde ilerleyemez. Lokal olarak sorun olan noktada fiziksel değişiklik göstererek, sorunun yeri noktasal tespit edilir. Tamir edilecek kısım maket bıçağı ile kesilerek ve tel fırça ile kazınarak ortaya çıkarılır.Tamir işleri bittikten sonra mevcut teknik personel isollat-Efektif malzemelerini kullanarak fırça ile yalıtım tamirini basitçe gerçekleştirir. Yastık tipi yalıtım malzemeleri her ne kadar "sökülebilir" diye isimlendirilsede, söküldükten sonra germe işlemleri zordur ve nitelikli işçilik gerektirir. Ayrıca yastık tipi izolasyon ve galvanizli mineral yünlü izolasyonlarda su kaçakları olduğunda su malzenin içinde ilerleyerek her yere yayılır,ve tespitinin yapılması için büyük bir alan sökülmek ve yeniden monte edilmek zorundadır.Ayrıca yastık tipi izolasyonlarda yağ kaçaklarında kızgın yağ yastık aralarından sıcak gövdeli ekipmana ulaşarak yanması sonucu yangın veya uzun süreli duman çıkarmasına sebeb olmaktadır.

  YALITIM YATIRIM MALİYETLERİNİN AZ OLMASI
  Isollat-Efektif yüksek ısı yalıtım uygulaması, nominal ısı iletkenlik değerini ve performansını kaybetmeden çok uzun ömürlü olması(en az 15 yıl), aynı anda ısı-ses-korozyon ve yangın yalıtımı sağlaması, rakiplerine göre en az 20 kat daha az ısıyı iletmesi( 0,002-0,007 W/m °С), en az 5-6 katı daha ince bir tabaka ile yalıtım yapması, ekolojik olması, her türlü karmaşık yüzeye direk yapışarak uygulama yapılması, çok hafif olması, iç ,dış ortamlarda ve toprak altında kullanılabilmesi gibi teknik özellikler baz alınarak kıyaslama yapıldığında, yatırım maliyeti klasik ürünlere göre çok daha düşük olan yalıtım kaplamasıdır.

  SLAYT DAMPERLER ISI YALITIMI
  Yüzey üzerinde İSOLLAT polimer kaplamasının bir katman kalınlığı 2-3 mm'den daha fazla değildir. Slayt damperler ısı yalıtımı içeren sanayi ekipman karmaşık unsurlarının ısı yalıtımı için bu materyali kullanmaya izin verir.

  "termos"boyanın süper ince tabakası yüzey üzerinde boya fırçası ve tabancası yardımı ile çok kolay astarlanır. Bundan dolayı, slayt damperler ısı yalıtımı çok fazla zaman almaz ve büyük işçi maliyetine gerek duymaz.

  İSOLLAT ısı kayıplarını azaltır, ekipman verimliliği katsayısını büyük ölçüde arttırır. Ayrıca ekipmanın operasyon ömrünü uzatır, İSOLLAT ile kaplı yüzeyin aşınma direncini geliştirir.

  Su bazlı boyanın yardımıyla slayt damperler ısı yalıtımı bir numaralı ekonomik fayda sağlar:

  • Ulaşılması zor alanların slayt damperleri de içeren tüm ısı yalıtımı ısı enerjisi tasarrufu maliyetlerini azaltmaya izin verir.
  • Yukarıda bahsedildiği gibi, İSOLLAT çok kolay astarlanır. Gerekli teknolojik işlemlerinin miktarının azaltılması yoluyla bu ısı yalıtımı montaj maliyetlerini azaltır.
  • Eğer acil durumlar oluşursa, zarar elementlerinin tamirinin hemen başlaması için bir fırsat vardır. Çünkü ısı izolasyon kaldırma birkaç dakikadan fazla sürer.
  ÇELİK YAPILARIN ISI YALITIMI
  Özellikle, bu metal çerçevelerin farklı türe geldiğinde, modern inşa yapılarının genel kullanımında olan çelik yapılardır. Genellikle, bu yapılar fazlası su yoğunlaşmasına, don penetrasyon duvarlar ve aşamalı cephe yıkımına neden olan"soğuk köprü" iletkenleri olur.

  Çelik yapılar ısı yalıtımı için geleneksel ısı yalıtımı malzemeleri karmaşık konfigürasyonları ve sınırlı tahvil araçları nedeniyle etkisizdir. Üstelik, çalışma süreci daha karmaşık hale getiren korozyon önleyici bileşikler ve yangın geciktirici bileşimi gerekliliği ortaya çıkar.

  Çelik yapılar ısı yalıtımı için İZZOLLAT kaplama uygulama tüm bu sorunları bir kerede çözmeye imkan verir. Yanmaz "termos"-boya (İSOLLAT-01, İSOLLAT-02, İSOLLAT-04) boya fırçası veya havasız boya tabancası yardımı ile düzgün olmayan metal çerçeve şekil üzerinde kolayca astarlanır. Sıcaklık düşüşünden ve çevrenin olumsuz etkisinden yapıyı korur.

  Nüans imkanları hem metal çerçevelerin ısı yalıtımında kullanmak için hem de farklı yapı ve tesislerin yeniden inşası ve onarımı için İSOLLAT fırsatları geliştirir.
  DEPOLAMA TANKLARININ ISI YALITIMI
  Revarvuarlar sanayi, enerji, petrol ve gaz kompleks gibi birçok sektörün genel kullanımındadır. Sonuç olarak rezarvuar ısı yalıtımı için farklı bir dizi iş çözülmelidir.

  Depolama rezarvuarları ısı yalıtımının asıl hedefi güneş ışınlarından gelen aşırı ısı korumasıdır. Bu sorun petrol ürünleri (ham petrol, kalorifer yakıtı, benzin, gazyağı, motor yağı)içeren rezervuar kullanımında görünür. Petrol ürünleri kaynama derecesi +40 C'dir. Sonrasında yavaş yavaş buharlaşma başlar. Yaz aylarında zorunlu kayıpları toplam rezervuar hacminin % 30-40'ına kadar gelebilir. Özellikle metal yüzeylerin +80 C'ye kadar hatta daha fazla olan sıcaklıktaki alanlarda olur. Petrol ürünleri fiyat artışları bizi ciddi olarak bu olayın olumsuz etkilerini düşündürür.

  Daha büyük önem sülfürik asit, nitrojen, amonyak, stiren ve diğer reaktifler sıvılaştırılmış gazın depolanması için rezervuar ve konteyner ısı yalıtımıdır. Bu durumda, geleneksel ısı yalıtım malzemeleri kullanma başarısızdır. Hem amyant hem de poliüretan köpük (nem ve UV ışınlarının olumsuz etkisi nedeniyle) ek koruyucu kaplamaya ihtiyaç duyar. Montaj amyant levhalar yüksek işçilik maliyeti ve kaynak işleri talep eder. Revarvuar içeriği vb. kaldırılarak zorunlu geciklemelere yol açar.

  Rezervuar ve konteynerler ısı izolasyon için İSOLLAT kullanmak, bu durumda dış yüzey sıcaklığını önemli ölçüde arttırır ve sonuç olarak buharlaşma kayıpları azaltır. Bu kaplamanın sıvı uyumu en karmaşık, ulaşması zor alanları ve "problem" montaj bölgelerini izole etmeye imkan verir.

  Havasız boya tabancası kullanırken yüksek hız farklı şekillerdeki rezarvuarların ısı yalıtımı işletme yürütmesi için herhangi teknolojik gecikmeler olmadan birkaç gün içinde verir. Aynı zamanda paslanmaya karşı koruma sorunu çözülebilir. İSOLLAT kaplamanın (İSOLLAT-02 ve İSOLLAT-04) tutuşmaz özellikte olduğu eklenmeye değerdir. Bu kaplama alıcının talebine göre renklendirilebilir. İSOLLAT kaplamanın ömrü 15 yıldan az değildir.

  Rezervuar ve konteyner ısı yalıtımının diğer görevi ısı kayıpları seviyesinin azalmasıdır. Sanayi ve enerji sektöründe akümülatör tankları ve hava giderici cihazlarda ısı yalıtımı gerekliliği vardır. Bu görev büyük hacimli ve karmaşık donanım konfigürasyonu yüzünden karmaşık oluyor. Ayrıca bu ekipman yüksek sıcaklıkta akıştadır. Kombine edilmiş kaplama İSOLLAT-ETKİ kullanmak inşaat normları gereğince ve işletme personeli için rahat ve güvenli çalışma koşulları sağlayan "ekipman ve boru hatları ısı yalıtımı" 41-03-2003 numaralı tüzük uyarınca ısı kayıpları seviyesini en aza düşürmek için imkan sağlar.

  Sonuç olarak, rezervuar ve konteyner ısı yalıtımının bir diğer görevi de yoğunlaşmanın ortadan kaldırılmasıdır. Bu görünümde, İSOLLAT kaplama gıda endüstrisinde rezervuarların yalıtımı için etkinliğini kanıtlar.
  HANGARLARIN ISI YALITIMI
  İSOLLAT paslanmaya karşı koruma, hangarların, hizmet ağlarının, ekipman, bina yapıları, sanayi ve konut binaların ses ve ısı yalıtımı için yenilikçi kaplama demektir. Bu malzeme nesnelerin yüzlercesi için kullanılmıştır.

  Hangarlar ısı yalıtımı için İSOLLAT silikat ve genişletilmiş hava vakumlamak için sıkı doldurulmuş seramik mikroküreler içeren su bazlı kompozittir. Bu mikroküreler farklı şekilli kaplanmış yüzeye yüksek düzeyde yapışan materyale esneklik ve elastiklik sağlıyor.

  Isı enerji geçisinin tüm mekanizmaları bu "termos"-boyada küçüktülmüştür. İSOLLAT , İSOLLAT ile kaplanmış yüzey ve çevre arasındaki ısı-transferi katsayısı çok az olan radyasyon modlarının çoğunluğu yansıtır ve dağıtabilmektedir.

  Hangarlar ısı yalıtımı olarak kullanılan İSOLLAT şu özellikleri gösterir:

  • UV ışınları etkisine yüksek direnç: yansıtılacak olan güneş ışınlarıyla uzun süreli temas halinde bile malzemenin özellikleri değişmeyecektir.
  • Soğuk metal yüzeylerde yoğuşmayı önleme yeteneği
  BACA VE DUMAN TAHLİYE BORULARI ISI YALITIMI
  Baca-sap ve duman tahliye boruları ısı yalıtımı baca gazlarının ısı kayıplarını azaltmaya imkan verir. Ayrıca yoğunlaştırılmış buharın etkisi ve kimyasal aktif yanma ürünleri konsantrasyonu altında bu ekipmanın servis ömrünü uzatır. Yoğun buhar gövde iç yüzeylerin rutubetine neden olur ve hava sirkülasyonu sürecini etkiler(taslak). Sonuç olarak, gövdeler fonksiyonel özelliklerini kaybederler.

  Baca-saplarının çoğunluğu sanayi alanlarında yer almaktadır ve inşaat normları ve bu yüzden "Ekipman ve boru hatlarının ısı yalıtımı"41-03-2003 numaralı kuralları kapsamında düşer. Baca sapları için duman tahliye boruları ısı yalıtımı için geleneksel materyal kullanma yolları son derece sınırlıdır. Örneğin, metal baca şaft halinde, braketler ve ayakları sabitleme payandalı için ilave kaynak işleri gerekliliği artar.

  Kesintisiz bazalt yün veya müllit silika montajı baca saplarını anlar ve duman tahliye boruları ısı yalıtımı nitelikli işgücü çekimi talep eder. Bunun üzerine; tüm geleneksel malzemeler ultra yüksek sıcaklıklığa dayanamaz: 500 C sınırı içinde ve daha fazla.

  Kombine kaplama İSOLLAT-ETKİ(yanmaz İSOLLAT-04 kullanılır) kullanılarak boru-saplarının işçilik maliyetini ve duman tahliye ısı yalıtımı işleri maliyetini düşürmek için imkan verir. Çalışmalar iş kesintisi olmadan, yüzey sıcaklığı 650 C'de, yardımcı işçilerin çabaları tarafından yapılır. İSOLLAT kombine kaplama ömrü 15 yıldan az değildir.
  HAVA GİDERLERİ ISI YALITIMI
  Yüksek kalite hava giderleri ve hava tüpleri ısı yalıtımı çok önemlidir. Yoğunlaşmayı, titreşimi ve ses seviyesini önlemeye imkan verir. Isı değişimini azaltır. Uygun hava giderleri ısı yalıtımı yangını önleyebilir.

  Hava giderleri ve hava boruları ısı yalıtımı farklı malzemeler kullanılarak sağlanabilir. Fakat, onların çoğunun eski olduğu, güvenli ve ekolojik uyumluluk gereksinimlerine uygun olmadıkları gerçeğine dikkat etmek gerekir. Nanoteknoloji kullanılarak yapılan yeni materyaller alışılmış ve geleneksel malzemelerin yerini almıştır.

  Hava giderleri ısı yalıtımı için bu malzemelerden biri herhangi bir yüzey üzerinde kolay yüzüyle üniversal sıvı ısı yalıtıcı İSOLLAT- Polimerik "termos"-boyadır.

  Gelişim sürecinde; vakum yönlerinden birinin yeterliği ne soğuğu, ne de kullanılan ısıyı iletmiştir. Hava tüpleri ısı yalıtımı bileşik malzemede ince cidarlı mikrosferler dahil edilmiştir. Bu silikat ve seramik mikroküreler vakum hali genişletilmiş hava ile doldurulur. Bu yolla, mikrosferler dışında özel antimikotikler bu bileşik malzemeye dahil edilmiştir.

  Komplikasyonlu bileşik yapıya rağmen, onu kullanmak çok kolaydır. Havalandırma sistemi ısı yalıtımı amatörde bile çok zaman almayacaktır. Boya benzeri tutarlılık olması, İSOLLAT boya fırçası, boya tabancası veya silindir yardımı ile astarlanır. Sağlam, hafif ve elastik – kurutularak hazırlama tekdüze kapsamaya gönüşür.

  Bu materyal 15 yıl içinde geniş bir sıcaklık oranında özelliğini kaybetmez. (bu hava giderleri ve hava tüpleri ısı yalıtımı için çok önemlidir.)
  ÇATI SİSTEMLERİ ISI YALITIMI
   
  PETROL ÜRETİM EKİPMANLARI ISI YALITIMI
  Ekipman ısı yalıtımı farklı mekanizma ve sistemlerin tam çalışması için gerekli koşuldur. Uygun ısı yalıtımı sistemi ısı çıkışı ve konveksiyon işlemlerini düzeltebilmektedir ve üretim enerji verimliliğini arttırabilmektedir.

  Isı yalıtımı yardımı ile, birçok problem çözülebilir: taşıyıcı sıcaklık seviyesini uygun muhafaza etme, metal erozyondan kaçınma

  Ekipman ısı yalıtımı için birçok materyal vardır. Fakat, analoglar arasında, çok düşük ısı iletim katsayısıyla "termos"-boya İSOLLAT ayırt edilebilir. Geniş sıcaklık oranında kullanılabilir: çalışma aralığı -60 C 'den 150 ° C' ye kadar.

  İSOLLAT boya benzeri (boya gibi) farklı biçimlerin her yüzeyine yüksek oranda yapışma özelliğine sahip yoğunluğu nedeniyle süper-ince yalıtım kaplamasıdır. Geleneksel metotlar-boya fırçası,boya tabancası veya boya silindir fırça kullanarak astarlanır. Yüksek ısı yalıtımı özellikleri ile bileşik kurur ve sert filmin içine geçer.
  TARIM SEKTÖRÜ VE GIDA SANAYİ
  Tarım sektörü ve gıda sanayisi ısı izolasyon malzemelerinde özel teknik özellikler ve gereksinimleri gerektirir. Bu gereksinimler arasında yüksek seviye ekolojik güvenlik(kirletici emisyon olmaması, hayvan ve insan sağlığı için zararlı olmaması) birinci sıradadır. Gıda maddeleri ve bileşenleri , izolasyon malzemelerinin toz ve lifleri ile kirletilmemesi gerekmektedir. . Yerleşimlerde su yoğuşması engellemesi de çok önemlidir. Çünkü çeşitli hastalıkların odağı olan mantar ve küfün hızlı yayılımı ile sonuçlanır.

  Tüm bu önemli gereklilikler geleneksel yalıtımın kullanımına izin vermez: Mineral yünü, poliüretan kaplamalar, polistiren plakalar. Daha önemlisi retim ortamında iş bölümü , ulaşım, kimyasal olarak zararlı maddelerin(hidroklorik asit, amonyak ve asetik asit, çeşitli yenilebilir asit) üretim sürecinde kullanımı ve depolanması çok önemlidir. Ayrıca, içme suyu, süt, meyve suyu, şarap vb ile konteyner korozyonunundan ve güneş ışınlarından yalıtım gerekliliği vardır. İSOLLAT malzemeler kaliteli ve hızlı bir şekilde bu görevleri çözmek için olanak sağlar. Bu en belirgin örneklerin birkaçı ile kanıtlanabilir.

  UYGULAMA & ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 1:
  2007-2008 kış aylarında, İSOLLAT kaplama ''Angarskiy'' (İrkutskaya bölgesi) et işleme fabrikası bazı üretim ünitelerinin ısı yalıtımı uygulandı. Yüksek derecede buluna ünitelerin gövde sıcaklığı isollat ile yapılan yalıtım uygulamasında sonra 40C düşürülmüştür. Yapılan çalışmanın izolasyon değeri ile ısı tasarrufu sağlanması ve insan sağlığına faydalı olmasında dolayı işlet yöneticisi Temnikov V.V. memnun kalmıştır.

  UYGULAMA & ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 2:
  Çok zor bir durum 2009'da LLC Pskovskaya bölgesi,''Nefedovskoye'' keçi çiftliğinde gerçekleşmiştir.. 500'den fazla hayvanın bulunduğu bu yer merkezi ısıtma ve havalandırma sistemlerinden mahrum kaldı. İç ve dış ortam sı farkından dolayı kapalı alan içerisinde oluşan yoğuşma ve nemden dolayı bina duvarlarında hayvanların hasta edebilecek mantarlar gözükmüştür. İSOLLAT yalıtım malzemesi ile yapılan iç ve dış duvarlar ısı yalıtımı sayesinde bu problemi çözülmüştür.

  UYGULAMA & ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 3:
  Benzer uygulamalı çözüm Kazakistanda Almata şehrinde İSOLLAT-EFEKT yalıtım kaplaması ile ''Raimbek- Agro''süt fabrikasında süt sterilizasyon bölümü üretim birimleri ve boruları üzerinde uygulanmıştır. Daha önce geleneksel yalıtım malzemeleri ile karmaşık yapılandırmayla uygulanan yalıtım boru hatlarını uzun vadeli koruyamamışlardır. Su ve deterjan teması ile ile geleneksel izolasyon malzemesi üzerinde mekanik hasarlar vermiş ve malzemelerin pul pul dökülerek hijyenik olmayan ortamlar oluşturmuştur. 2010 yılında İSOLLAT malzemeleri kullanılarak yapılan ısı yalıtım revizyon çalışması sonucunda ,geçici süt depolamasında kullanılan 4 adet tank ve boru ekipmanı yalıtılmış,çalışma sonucunda ısı izolasyonu ve ekipmanın korozyona karşı koruması sağlanmıştır. İnce olan izolasyon kalınlığı sayesinde diğer geleneksel izolasyon malzemelerine kıyasla üretim çalışma alanı artırılmıştır.

  UYGULAMA & ÇÖZÜM ÖRNEĞİ 4:
  Rusya ve Kazakistanın büyük alkol ürünleri üreticileri İSOLLAT sıvı yalıtım malzemelerini kullanır :
  BİRA ÜRETİCİLERİ : Baltika , Amurpivo
  SERT İÇKİLER ÜRETİCİLERİ : Habarovskiy , Volçihino
  ALKOLSÜZ İÇKİ ÜRETİCİLERİ : Coca-cola HBC Eurasia

  Tüketicilerin bu grubu için, Tanların aşırı ısınma ve buzlanma koruması en önemlidir.. Örneğin, kış aylarında nispeten ılık olan ukrayna'da, asetik asit taşıma tankı buzun yaklaşık 2 tonunu içinde toplayabilir. Bu durumda; Asiti tam ısıtma için 20 saate gerek duyulabilir ve doğal olarak tüketici şikayetlerine neden olabilir. İSOLLAT kaplama uygulaması tank içinde buz oluşumunu 10-20 kat azaltmaya imkan sağlar. Sonuç olarak, asit tam ısıtma için 7 saat yeterli olacaktır. İSOLLAT kaplama ayrıca ''termos'' özelliklerine sahiptir. İSOLLAT kaplama ticari dondurma tesisatının ve soğutulmuş kara taşımacılığının dış ısı yalıtımı içinde kullanılabilir.
  METAL HANGARLAR VE GARAJLARIN YALITIMI( ISI, SES, KOROSYON ve YOĞUŞMA ÖNLEME)
  Yaz aylarında aşırı ısınmadan şikayetleri olan Hangarlar, Garajlar ve sanayi tesislerinde iç ortam ısı artışını önlemek için İSOLLAT kaplama uygulamasının büyük avantajları vardır. İsollat sadece bir uygulamayla , Isı, Ses ve korozyon yalıtımı sağlar, yoğuşmayı önler. Ortamda verimlilik ve konfor sağlar. Uluslararası Havacılık Fuar(MAKS-2007) merkezinde (Şehir Jukovskiy /Rusya Federasyonu) uygulama yapılarak ısınma sorunu çözülmüştür.