ENERJİ VE ISI VERİMLİLİĞİ NEDİR?
Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza düşürülmesidir.

Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür.

Bina ve konutlarda % 40, sanayide % 30 ve ulaşımda % 18'e varan oranlardaenerji tasarrufu elde edilebilmektedir.

Enerji verimliği, günümüz koşullarında bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Enerji tüketimini azaltmanın ve sera gazı emisyonlarını Kyoto hedefl erine çekmenin en hızlı, en ucuz ve en temiz yolu enerji verimliliğinde geçmektedir.

Isıtma, aydınlatma , elektrikli cihaz ve ekipmanlarında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarınızdan kısıtlama yapmadan, enerji maliyetlerinizi düşürmek ve çevrenizin korunmasına katkı sağlamanız mümkündür.

Enerji Bakanlığının çalışmaları ile bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere dört Keban Barajı inşaa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu tespit edilmiştir.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız ?


Enerji faturalarımızı düşürmek ve ülke ekonomisi katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli kullanmalıyız. Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır.

SEKTÖRÜN GENEL AMACI
Endüstriyel ve Sanayi tesisleri ile diğer işletmelerde enerji maliyet girdilerinin en aza indirigenmesi için aktif ve pasif ekipmanlar ile donanımlar kurularak effektif ve verimli işletmeler amaçlanmaktadır.

YALITIM FAKTÖRÜ
Yalıtım faktörü, endüstriyel ve sanayi tesislerinin işletme süreçlerinde hayati bir öneme sahiptir.

Genel olarak yalıtım ;


şeklinde sınıflandırılmıştır.

YALITIMIN SAĞLADIĞI DEĞERLER
İşletmelerde yüksek sıcaklık veya düşük soğukluk bandında çalışan ekipmanıarın gövde veya bağlantılı kısımlarında oluşan ısı kayıpları, yalıtım uygulamaları yapılarak en az indirgenerek ciddi tasarruflar sağlanmaktadır.

Ayrıca yalıtım ile;

YÜKSEK SICAKLIK TEKNOLOJİSİ HIZLA GELİŞMEKTE
İsletme teknolojisindeki gelismeler her gün daha yüksek isletme sıcaklıklarını ve daha yüksek izole kabiliyetli malzemeleri gündeme getirmektedir. Yüksek sıcaklık izolasyon sistemlerinde kullanılacak malzemeler ancak uzun süre izole görevlerini yürütebileceklerse kullanılabilirler.

DAHA YAKINDAN BAKARSAK
Yalıtım ve yapı malzemeleri fonksiyonlarını operasyon süresinin tamamında yerine getirebilmelidir. Şekil ve boyut olarak değismemeli ve en önemlisi ısı koruyabilme özelliği azalmamalı, riziko ve tehlike olusturmamalıdır. Hızla gelisen teknoloji; güvenlik, malzeme kalitesi, enerji sakinimi ve cevre koruması konularındaki talepler de hızla artmaktadır.

ISI İLETİM KABİLİYETİ
Yalıtım malzemelerinin ısı iletim kabiliyetleri laboratuar kosullarında deneysel olarak saptanabilmektedir. Bu deneyler sadece 10 °C veya 40 °C gibi dusuk sıcaklık ortalamalarında değil, bu malzemelerin kullanıldığı ust limit değerlerinde de yapılabilmektedir. Kullanım limitine gore yüksek sıcaklardaki deneylerden geçebilmesi gerekmektedir.

ISI DAYANIKLILIĞI FAKTÖRÜ
Bir izolasyon malzemesinin yuksek sıcaklıkta kullanılabilmesi icin ısı iletim kabiliyetinin yanı sıra en onemli ozelliği ısıya dayanıklılığıdır. Yuksek ısı izolasyonu icin genel kural: İzolasyon malzemeleri isletme kosullarında gorev yapabilmeli ve fonksiyonları surekli olmalıdır.

Ongorulen, yeterli sekil, boyut ve yapı stabilitesi, yeterince yuk tasıyabilmesi, aleve dayanıklılık, izole fonksiyonunun surekliliği isletme kosullarında rizikosuz ye tehlikesiz gercekleyebilmesidir.

İsletme kosullan cok değisik ve cok yonlu olabilir. Devamlı veya aralıklı termik yuklenmelerin yanı-sıra statikveya dinamik yukler soz konusu olabilir.