ENERJİ VE ISI TASARRUFUNA NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?
Endüstriyel tesislerde ve binalarda ısı kaybı ve bir takım verimsizlikler nedeniyle, boşa giden enerji kayıplarımız bilinmesine rağmen, aşağıdaki sebeplerden dolayı verimsizliklerin önlenmesinde genellikle geç kalınmaktadır.

Enerji yakıtlarının büyük bir kısmını yurtdışından ithal ülkemiz, kişi başına düşen milli gelirine göre yüksek oranlarda enerji bedelleri ödemektedirler.

Harcadığımız bu enerji bütçelerinin çok az bir kısmını ayırarak büyük tasarruflar sağlamak günümüzde zorunluluk haline gelmiştir..Yalıtım konusunda hızlı önlem almamamızdaki problemler sırasıyla ;


şeklinde sınıflandırılmıştır.

ISI YALITIMI NEDİR?
Isı yalıtımı, kışın ısınmak ve yazın serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak amacı ile binaların dış cephe duvarları, çatıları, döşemeleri ve tesisatlarından ısı alış-verişini azaltan önlemlerdir. Mevcut binalarımızda çatı, döşeme ve dışa bakan tüm duvarlara ısı geçirmeyen malzeme uygulanmasıyla yapılır.

Isı yalıtımı olmayan ya da yetersiz olan mevcut binalarda dış duvarlara uygulanan ısı yalıtımına mantolama denir. Yeni binalarda ise, binanın yapım aşamasında standart ve yönetmeliklere uygun olarak gerek içten gerekse dıştan değişik yöntemler ve malzemeler ile ısı yalıtımı yapılabilir.

ISI YALITIM MALZEMELERİNDE ARANMASI GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER
endüstriyel tesisler ve yapı yalıtımnda dikkate alınması gerekenler verimlilik süreçlerinde hayati bir öneme sahiptirler.

Genel olarak yalıtım malzemesinde incelenmesi gerekenler ;


şeklinde sınıflandırılmıştır.

YALITIM YAPARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKENLER