YANGIN İZOLASYONU
Deniz taşıtlarında yaşam mahalleri ile yangın riski olan mahaller( özellikle makine dairesi ve kimyasal tankerlerde kargo tankları) arasında yangından korunma için öpılmakta olan deniz taşıtlarının yangın izolasyonu; gemi inşa klas kuruluşlarınca kontrol edilir ve onaylanır.

Yangın Bariyeri malzemeleri IMO tarafından yayınlanmış olan International Code for Applinlemlerin alınması zorunludur. Bu zorunluluk gereği halihazırda çalışmakta olan veya yacation of Fire Test Procedures (Resolution MSC. 61(67)) kapsamında belirlenmiş Resolution A.754(18) deki deneylere göre yine IMO tarafından onaylanmış laboratuarlarda yapılan testler ile sertifikalandırılmış ürünlerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu testlere göre izolasyon ürünleri yatay ve düşey pozisyonlarda bir saatlik bir yangın testine tabi tutulmakta ve yangına maruz bırakılan yüzeyin aksi yönündeki öteki yüzeyden sıcaklık ölçümleri yapılarak performans kontrolleri yapılmaktadır. Yine deneyin koşullarına göre yangına maruz bırakılan yüzeyin aksi tarafındaki yüzeyde 60 dakikanın sonunda en fazla 140 °C sıcaklık görülmelidir. Bundan yüksek sıcaklıkların görülmesi malzemenin uygun olmadığının kanıtıdır.

Yukarıda açıkladığımız koşulları yerine getirebilen izolasyon ürünleri bir klas kuruluşu tarafından belgelendirilerek müşterilerin kullanımına sunulur. Sertifikasyon koşulları her malzemenin farklıdır bu koşullara göre de klas kuruluşu denetimini yaparak nihai kuralların karşılaması durumunu tespit eder.